BẢNG GIÁ THÉP TẤM - THÉP CUỘN - HÌNH I-H-U-V

Tin tức

BẢNG GIÁ THÉP TẤM - THÉP CUỘN - HÌNH I-H-U-V


 
      CÔNG TY TNHH ĐT TM XNK THIÊN HOÀNG PHÁT
 BẢNG GIÁ CHI TIẾT THÉP TẤM - THÉP CUỘN - THÉP HÌNH I- H- U-V  ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/10/2013 CHO ĐẾN KHI BẢNG GIÁ MỚI.
 
LOGOTHP
CÔNG TY TNHH ĐT TM XNK THIÊN HOÀNG PHÁT
307 KP3B Hà Huy Giáp ,Phường Thạnh Lộc,Quận 12,Tp HCM
BẢNG GIÁ
Tel: 08 62593361  - Fax: 08 62565821 - Website:thienhoangphatsteel.com - Mail : [email protected]
Bảng báo giá có giá trị Từ ngày 09/10/2013 đến khi có bảng giá mới.
I  - JIS G3101 / SS400 / Q235 B I700*300*13*24*12m - Jinxi 185 Kg 14,273 15,700
Tên hàng Kg/m Ñvt chưa VAT Có VAT I700*300*13*24*12m - HQ    185 Kg 15,364 16,900
I100*50*6m - AK 43/6m Kg 14,364 15,800 I792*300*14*22*12m   HQ 191 Kg 15,636 17,200
I120*60*6m - AK 54/6m Kg 14,636 16,100 I800*300*14*26*12m - Jinxi 210 Kg 14,909 16,400
I150*75*5*7*12m TQ      14 Kg 12,727 14,000 H ( JIS G3101 / G3192-SS400 )
I198*99*4.5*7*12m - Jinxi 18.2 Kg 13,091 14,400 H100*100*6*8*12m -Tang 17.2 Kg 12,818 14,100
I198*99*4.5*7*12m -Tang  18.2 Kg 12,636 13,900 H100*100*6*8*12m HQ 17.2 Kg 14,455 15,900
I200*100*5.5*8*12m-Jinxi 21,3 Kg 13,091 14,400 H125*125*6,5*9*12m  Tang 23.8 Kg 12,909 14,200
I200*100*5.5*8*12m  - Tang  21,3 Kg 12,636 13,900 H125*125*6.5*9*12m  NB/C 23.8 Kg 12,091 13,300
I248*124*5*8*12m -Jixin 25,7 Kg 13,273 14,600 H148*100*6*9*12m Tang 21.1 Kg / /
                   
I248*124*5*8*12m -Tang 25,7 Kg 12,636 13,900 H150*150*7*10*12m -Jinxi 31,5 Kg 13,273 14,600
I248*124*5*8*12m -TL 25.7 Kg 14,455 15,900 H150*150*7*10*12m  Tang 31,5 Kg 12,818 14,100
I250*125*6*9*12m - Jinxi 29,6 Kg 13,091 14,400 H175*175*7*11*12m Jinxi 40.4 Kg 13,273 14,600
I250*125*6*9*12m TQ - Tang 29,6 Kg 12,636 13,900 H194*150*6*9*12m -Jinxi 30,6 Kg 13,273 14,600
I298*149*5.5*8*12m Jin/Riz 32 Kg 13,273 14,600 H200*200*8*12*12m -Jinxi 49.9 Kg 13,818 15,200
I298*149*5.5*8*12m  HQ   32 Kg 14,455 15,900 H244*175*7*11*12m -Tang 44,1 Kg 12,909 14,200
I300*150*6.5*9*12m -Jinxi 36.7 Kg 13,364 14,700 H250*250*9*14*12m  -Jinxi 72,4 Kg 13,545 14,900
I300*150*6.5*9*12m -TL 36.7 Kg 14,455 15,900 H250*250*9*14*12m  - HQ 72,4 Kg 14,455 15,900
I346*174*6*9*12m     TQ 41,4 Kg 13,000 14,300 H294*200*8*12*12m - Jinxi 56.8 Kg 13,545 14,900
I346*174*6*9*12m -Jinxi 41.4 Kg 13,182 14,500 H294*200*8*12*12m - HQ 56,8 Kg 14,455 15,900
I346*174*6*9*12m - HQ 41,4 Kg 14,455 15,900 H294*200*8*12*12m - TL     56,8 Kg 14,909 16,400
I346*174*6*9*12m - TL 41,4 Kg 14,636 16,100 H300*300*10*15*12m -Jinxi 94 Kg 13,909 15,300
I350*175*7*11*12m -Tang 49,6 Kg 12,909 14,200 H300*300*10*15*12m - HQ 94 Kg 14,909 16,400
I350*175*7*11*12m-Jin/Riz 49,6 Kg 13,364 14,700 H300*300*10*15*12m - TL 94 Kg 15,091 16,600
I350*175*7*11*12m  -HQ 49,6 Kg 14,455 15,900 H340*250*9*14*12m  - HQ 79,7 Kg 15,091 16,600
I396*199*7*11*12m  Jinxi 56,6 Kg 13,636 15,000 H350*350*12*19*12m  - HQ   137 Kg 14,909 16,400
I400*200*8*13*12m Jinxi 66 Kg 13,818 15,200 H350*350*12*19*12m -Jinxi 137 Kg 13,818 15,200
I400*200*8*13*12m -HQ   66 Kg 14,909 16,400 H390*300*10*16*7m - HQ 107 Kg 14,909 16,400
I400*200*8*13*12m -TL     66 Kg 15,091 16,600 H390*300*10*16*12m -Jinxi 107 Kg 14,000 15,400
I446*199*8*12*12m - HQ 66,2 Kg 14,909 16,400 H400*400*13*21*12m  -Jinxi 172 Kg 14,364 15,800
I446*199*8*12*12m  -TL 66,2 Kg 15,091 16,600 H400*400*13*21*12m  -HQ/TL 172 Kg 15,091 16,600
I446*199*8*12*12m  TQ 66,2 Kg 13,636 15,000 THÉP GÓC  V – NHÀ BÈ
I450*200*9*14*12m - Jinxi 76 Kg 13,636 15,000 V30*30*3*6m                                 6.72/6m Kg 15,909 17,500
I482*300*11*15*12m -TL 114 Kg 15,091 16,600 V40*40*3*6m        9.96/6m Kg 15,909 17,500
I482*300*11*15*12m -Tang 114 Kg 13,545 14,900 V40*40*4*6m       12.66/6m Kg 15,909 17,500
I488*300*11*18*12m - Jinxi 128 Kg 13,727 15,100 V50*50*4*6m        16.32/6m Kg 15,909 17,500
I496*199*9*14*12m - HQ 79,5 Kg 15,091 16,600 V50*5*6m   Ñoû                   19.92/6m Kg 15,909 17,500
I496*199*9*14*12m -TL 79,5 Kg 15,364 16,900 V50*5*6m   Ñen 21.72/6m Kg 15,909 17,500
I496*199*9*14*12m -Jinxi 79,5 Kg 13,818 15,200 V60*60*5*6m         26.04/6m Kg 15,909 17,500
I500*200*10*16*12m -Jinxi 89,6 Kg 13,818 15,200 V63*63*5*6m         27.66/6m Kg 15,909 17,500
I500*200*10*16*12m - HQ 89,6 Kg 15,091 16,600 V63*63*6*6m                              32.82/6m Kg 15,909 17,500
I582*300*12*17*12m - HQ 137 Kg 15,091 16,600 V70*70*6*6m         36.96/6m Kg 15,909 17,500
I582*300*12*17*12m -Jinxi 137 Kg 13,909 15,300 V70*70*7*6m        42.48/6m Kg 15,909 17,500
I588*300*12*20*12m   TL 151 Kg 15,545 17,100 V75*75*6*6m                            39.24/6m Kg 15,909 17,500
I594*302*14*23*12m   HQ 175 Kg 15,364 16,900 V75*75*8*6m                             52.74/6m Kg 15,909 17,500
I596*199*10*15*12m  -HQ 94,6 Kg 15,364 16,900 THÉP GÓC  V - AN KHÁNH 
I600*200*11*17*12m  - HQ   106 kg 15,364 16,900 V100*100*8*6m 67/6m Kg 14,364 15,800
I600*200*11*17*12m.Tang/C 106 kg 13,000 14,300 V100*100*10*6m 85/6m Kg 14,364 15,800
I600*200*11*17*12m-Jinxi 106 kg 14,091 15,500          
 
THÉP GÓC  V - SS400/TQ  TẤM CƯỜNG ĐỘ CAO TQ  ( SS490B #  Q345 B  )
V150*150*12*12m 27.3 Kg 13,455 14,800 Teân haøng Kg/ tấm đvt Chưa VAT Có VAT
V150*150*15*12m 33.6 Kg 13,455 14,800 4mm*1500*6000 282,6 Kg 12,727 14,000
THÉP TẤM ( SS400B ) 5mm*1500*6000 353.25 Kg 12,727 14,000
       Teân haøng Kg/tấm đvt Chưa VAT  Có VAT  6mm*1500*6000  423,9 Kg 12,727 14,000
3mm*1500*6000    211.95 Kg 11,636     12,800 8mm*1500*6000 565,2 Kg 12,727 14,000
4mm*1500*6000     282,6 Kg 11,636     12,800 10mm*1500*6000  706.5 Kg 12,727 14,000
5mm*1500*6000     353.25 Kg 11,636     12,800 12mm*1500*6000 847,8 Kg 12,727 14,000
5mm*2000*6000 471 Kg 11,636     12,800 14mm*1500*6000 989.1 Kg 13,273 14,600
6mm*1500*6000        423,9 Kg 11,636     12,800 16mm*1500*6000 1130,4 Kg 13,273 14,600
8mm*1500*6000          565,2 Kg 11,636     12,800 16mm*2000*6000 1,507.2 Kg 13,273 14,600
10mm*1500*6000  706,5 Kg 11,636     12,800 18mm*2000*6000 1,695.6 Kg 13,273 14,600
12mm*1500*6000         847,8 Kg 11,636     12,800 22mm*2000*6000 2,072.4 Kg 13,273 14,600
18mm*2000*6000 /12000 3391.2 Kg 12,273     13,500 25mm*2000*6000 2,355.0 Kg 13,273 14,600
20mm*2000*6000 1,884 Kg 12,273     13,500 THÉP CHỐNG TRƯỢT  (TQ)
22mm*2000*6000 / 12000 4,144.8 Kg 12,273     13,500 3mm*1500*6000 238.95 Kg 12,591 13,850
25mm*2000*12000 4,710 Kg 12,273     13,500 4mm*1500*6000 309.60 Kg 12,591 13,850
30mm*2000*6000/ 120000 2,826 Kg 12,273     13,500 5mm*1500*6000 380.25 Kg 12,591 13,850
40mm*2000*6000 3,768 Kg 12,273     13,500 6mm*1500*6000 450.90 Kg 12,591 13,850
U (JIS G3101-G3192 - SS400/TQ/HQ ) THÉP TẤM SM490A/ (TQ)
U80*39*3.7 - TQ 33/6m Kg 12,727     14,000 14mm*2000* 12000 2,637.6 Kg 13,455     14,800
U80*41*3.56 - TQ 22.8/6m Kg 12,727     14,000 16mm*2000*12000 3,014.4 Kg 13,455     14,800
U80*36*6m  - AK 24/6m Kg 14,364     15,800 20mm*2000*12000 3,768.0 Kg 13,455     14,800
U100*42*6m  - AK 33/6m Kg 14,091     15,500 25mm*2000*12000 4,710.0 Kg 13,455     14,800
U100*46*6m  - AK 47/6m Kg 14,273     15,700          
U100*46*4.3*6m - TQ 45/6m Kg 0           -   THÉP TẤM  A36/ TQ
U100*39*3 - TQ 33/6m Kg 12,727     14,000 4mm*1500*6000    282.6 Kg 11,818 13,000
U120*48*4 - TQ 42/6m Kg 12,727     14,000 5mm*1500*6000 353,25 Kg 11,818 13,000
U120*50*6m  - AK 43/6m Kg 14,091     15,500 6mm*1500*6000 423,9 Kg 11,818 13,000
U120*56*6m  - AK 57/6m Kg 14,273     15,700 8mm*1500*6000          565,2 Kg 11,818 13,000
U140*58*6m  - AK 55/6m Kg 14,455     15,900 10mm*1500m*6000 706,5 Kg 11,818 13,000
U140*52*4.8 - TQ 54/6m Kg 13,091     14,400 12mm*1500m*6000 847,8 Kg 11,818 13,000
U160*60*5*6m  - AK 76/6m Kg 14,545     16,000 Thép tấm SS400/ TQ
U160*56*5.2*12m- TQ 13 Kg 12,727     14,000 3mm*1500*C Cuoän Kg 12,545 13,800
U150*75*5.5*6m TQ 14,6 Kg 12,909     14,200 4mm*1500*C Cuoän Kg 12,545 13,800
U150*75*6,5*12m  TQ  18,6 Kg 12,909     14,200 Thép cuộn A572 Gr-50/ TQ
U150*75*6,5*12m  HQ  18,6 Kg 17,091     18,800 5mm*1500*6000 353,25 Kg 13,182 14,500
U180*64*5.3*12m TQ 15 Kg 13,182     14,500 6mm*1500*6000 423,9 Kg 13,182 14,500
U200*73*8.5 - TQ 23.5 Kg 13,091     14,400 8mm*1500*6000 565,2 Kg 13,182 14,500
U200*75*8.5*12m-TQ 23.5 Kg 13,091     14,400 10mm*1500*6000  706,4 Kg 13,182 14,500
U200*80*7.5*12m - HQ 24.6 Kg 17,091     18,800 12mm*1500*6000 706,5 Kg 13,182 14,500
U250*76*6.5 - TQ 22.8 Kg 13,091     14,400 WIRE ROD ( SAE 1008B ) 
U250*90*9*13**12m HQ 34.6 Kg 17,273     19,000 Φ5.5  - Benxi Cuoän  Kg 12,455 13700
U300*82*7*12m    TQ 30.1 Kg 13,455     14,800 Φ6.5  - BaoTu Cuoän  Kg 11,727 12900
U300*90*9*12m    HQ 38.1 Kg 17,273     19,000 Φ8  - Tianzhu Cuoän  Kg 11,909 13100
U380*100*10.5*16*12m 54.5 Kg 17,273     19,000 Φ10  - Tianzhu Cuoän  Kg 12,091 13300
CỪ LÁ SEN (A5528  SY295 ) – HQ / Nhật Φ12 - Tianzhu Cuoän  Kg 12,273 13500
400*100*10,5*12m  -N 48 Kg 16,636 18,300          
400*125*13*12m-HQ    60 Kg 16,636 18,300 Mọi chi tiết xin liên hệ Liên hệ: Mr  Duy Kiên 0933 217 333 -  0988 567 621
400*125*13*12m-N     60 Kg 16,818 18,500
400*170*15.5*12m N 76,1 Kg 17,273 19,000
400*170*15.5*12m.HQ 76,1 Kg 16,818 18,500
Đến với Công ty chúng tôi, Quý khách sẽ cảm nhận được sự:
* UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHU ĐÁO - * ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP - PHỤC VỤ TẬN TÂM
* HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ HỢP LÝ - CẠNH TRANH  - *NGUỒN HÀNG DỰ TRỮ LỚN - PHONG PHÚ - ĐA DẠNG
 
 
 
 

Tin liên quan

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng