Thép hộp chữ nhật mạ kẽm ,thép hộp nhũ... thép ống,thép hình U,V,H,I,C,Z,Xà gồ,thép tấm,thép không rỉ, thép chế tạo,thép hộp vuông ,thép hộp chữ nhật,ống đen ,mạ kẽm,Cuộn cán nóng ,cán nguội,cuộn mạ kẽm ,cuộn mạ nhũ,thep ong,thep ong duc,thep ong han,thép ống hàn,thep vuong dac,thép vuông đặc,thép

Chi tiết sản phẩm

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm ,thép hộp nhũ...

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm ,thép hộp nhũ...
Hình khác

 

CÔNG TY TNHH ĐT TM XNK THIÊN HOÀNG PHÁT
·   VPGD     : 36 Đường số 3 – KP Nhị Đồng 2 – P. Dĩ An – TX Dĩ An – Tỉnh Bình Dương
·   Phone    : 0650 3689666    -    Fax: 0650 3795728
·   Mobile    : 0933 217 333 Mr Kiên  -  0919 95 6879 Mr Nam
·   Website  : thienhoangphatsteel.net
·   Website  : thienhoangphatsteel.com
·   Website  : thepthienhoangphat.vn
·   Email      : thepthienhoangphat@gmail.com

 
 

CÔNG TY TNHH ĐT TM XNK THIÊN HOÀNG PHÁT
·   VPGD     : 36 Đường số 3 – KP Nhị Đồng 2 – P. Dĩ An – TX Dĩ An – Tỉnh Bình Dương
·   Phone    : 0650 3689666    -    Fax: 0650 3795728
·   Mobile    : 0933 217 333 Mr Kiên  -  0919 95 6879 Mr Nam
·   Website  : thienhoangphatsteel.net
·   Website  : thienhoangphatsteel.com
·   Website  : thepthienhoangphat.vn
·   Email      : thepthienhoangphat@gmail.com

 
Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
 
THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN MẠ KẼM ( Square/Rectangular steel tube) (Thời gian hiệu lực từ ngày 01/07/2011)
104 □ 20 x 25 x 1,2 6 4,76 18.182 86.545 20 95.2
105 □ 20 x 25 x 1,4 6 5,49 18.182 99.818 20 109.8
116 □ 20 x 40 x 0,8 6 4,38 18.182 79.636 20 87.6
117 □ 20 x 40 x 0,9 6 4,9 18.182 89.091 20 98
118 □ 20 x 40 x 1,0 6 5,43 18.182 98.727 20 108.6
119 □ 20 x 40 x 1,2 6 6,46 18.182 117.455 20 129.2
120 □ 20 x 40 x 1,5 6 7,97 18.182 144.909 20 159.4
126 □ 25 x 50 x 1,0 6 6,84 18.182 124.364 20 136.8
127 □ 25 x 50 x 1,4 6 9,45 18.182 171.818 20 189
128 □ 25 x 50 x 1,5 6 10,09 18.182 183.455 20 201.8
129 □ 25 x 50 x 1,8 6 11,98 18.182 217.818 20 239.6
133 □ 30 x 30 x 1,5 6 7,97 18.182 144.909 20 159.4
134 □ 30 x 60 x 1,2 6 9,85 18.182 179.091 20 197
135 □ 30 x 60 x 1,4 6 11,43 18.182 207.818 20 228.6
136 □ 30 x 60 x 1,5 6 12,21 18.182 222 20 244.2
137 □ 30 x 60 x 1,8 6 14,53 18.182 264.182 20 290.6
141 □ 40 x 40 x 1,5 6 10,8 18.182 196.364 20 216
142 □ 40 x 80 x 1,4 6 15,38 18.182 279.636 20 307.6
143 □ 40 x 80 x 1,5 6 16,45 18.182 299.091 20 329
144 □ 40 x 80 x 1,8 6 19,61 18.182 356.545 20 392.2
145 □ 40 x 80 x 2,0 6 21,7 18.182 394.545 20 434
146 □ 40 x 100 x 1,5 6 19,27 18.182 350.364 20 385.4
157 □ 60 x 120 x 2,0 6 33,01 17.273 570.173 19 627.19
158 □ 60 x 120 x 2,5 6 40,98 17.273 707.836 19 778.62
161 □ 30 x 60 x 2.0 6 16,05 17.273 277.227 19 304.95
162 □ 30 x 60 x 2.5 6 19,78 17.273 341.655 19 375.82
163 □ 40 x 40 x 2.0 6 14,17 17.273 244.755 19 269.23
164 □ 40 x 80 x 2.5 6 26,85 17.273 463.773 19 510.15
165 □ 40 x 100 x 2.0 6 25,47 17.273 439.936 19 483.93
166 □ 40 x 100 x 2.5 6 31,56 17.273 545.127 19 599.64
167 □ 40 x 100 x 3.0 6 37,53 17.273 648.245 19 713.07
169 □ 60 x 120 x 3.0 6 48,83 17.273 843.427 19 927.77
171 □ 12x12x 0.8 6 1,66 17.273 28.673 19 31.54
172 □ 12x12x 1.0 6 2,03 18.182 36.909 20 40.6
173 □ 12x32x1.0 6 3,92 18.182 71.273 20 78.4
174 □ 12x32x1.2 6 4,65 18.182 84.545 20 93
175 □ 12x32x1.5 6 5,71 18.182 103.818 20 114.2
176 □ 12x32x2.0 6 7,39 17.273 127.645 19 140.41
177 □ 100 x 100 x 4.0 6 71,7 17.273 1.238.455 19 1.362.300
178 □ 100 x 100 x 3.0 6 54,46 17.273 940.673 19 1.034.740
179 □ 100 x 100 x 3.5 6 63,14 17.273 1.090.600 19 1.199.660
180 □ 10 x 30 x 0.8 6 2,79 18.182 50.727 20 55.8
181 □ 10 x 30 x 0.9 6 3,12 18.182 56.727 20 62.4
182 □ 10 x 30 x 1.0 6 3,45 18.182 62.727 20 69
183 □ 10 x 30 x 1.2 6 4,08 18.182 74.182 20 81.6
184 □ 10 x 30 x 1.4 6 4,7 18.182 85.455 20 94
185 □ 10 x 30 x 1.5 6 5 18.182 90.909 20 100
186 □ 12 x 12 x 0.7 6 1,47 18.182 26.727 20 29.4
187 □ 12 x 12 x 0.9 6 1,85 18.182 33.636 20 37
188 □ 12 x 12 x 1.2 6 2,39 18.182 43.455 20 47.8
189 □ 13 x 26 x 0.8 6 2,87 18.182 52.182 20 57.4
190 □ 13 x 26 x 0.9 6 3,21 18.182 58.364 20 64.2
191 □ 13 x 26 x 1.0 6 3,54 18.182 64.364 20 70.8
192 □ 13 x 26 x 1.2 6 4,2 18.182 76.364 20 84
193 □ 13 x 26 x 1.4 6 4,83 18.182 87.818 20 96.6
194 □ 13 x 26 x 1.5 6 5,14 18.182 93.455 20 102.8
195 □ 14 x 14 x 0.7 6 1,74 18.182 31.636 20 34.8
196 □ 14 x 14 x 1.1 6 2,63 18.182 47.818 20 52.6
197 □ 14 x 14 x 1.5 6 3,45 18.182 62.727 20 69
198 □ 15 x 15 x 1.0 6 4,48 18.182 81.455 20 89.6
199 □ 15 x 15 x 1.2 6 5,33 18.182 96.909 20 106.6
200 □ 15 x 15 x 1.4 6 6,15 18.182 111.818 20 123
201 □ 15 x 15 x 1.5 6 6,56 18.182 119.273 20 131.2
202 □ 15 x 15 x 1.8 6 7,75 18.182 140.909 20 155
203 □ 15 x 15 x 2.0 6 8,52 18.182 154.909 20 170.4
204 □ 16 x 16 x 0.7 6 2 18.182 36.364 20 40
205 □ 16 x 16 x 1.1 6 3,04 18.182 55.273 20 60.8
206 □ 16 x 16 x 1.4 6 3,78 18.182 68.727 20 75.6
207 □ 16 x 16 x 1.5 6 4,01 18.182 72.909 20 80.2
208 □ 20 x 20 x 0.7 6 2,53 18.182 46 20 50.6
209 □ 20 x 20 x 1.1 6 3,87 18.182 70.364 20 77.4
210 □ 20 x 30 x 0.9 6 4,06 18.182 73.818 20 81.2
211 □ 20 x 30 x 1.0 6 4,48 18.182 81.455 20 89.6
212 □ 20 x 30 x 1.1 6 4,91 18.182 89.273 20 98.2
213 □ 20 x 30 x 1.2 6 5,33 18.182 96.909 20 106.6
214 □ 20 x 30 x 1.4 6 6,15 18.182 111.818 20 123
215 □ 20 x 30 x 1.5 6 6,56 18.182 119.273 20 131.2
216 □ 20 x 30 x 2.0 6 8,52 17.273 147.164 19 161.88
217 □ 20 x 40 x 1.1 6 5,94 17.273 102.6 19 112.86
218 □ 20 x 40 x 1.4 6 7,47 17.273 129.027 19 141.93
219 □ 20 x 40 x 1.8 6 9,44 17.273 163.055 19 179.36
220 □ 20 x 40 x 2.0 6 10,4 17.273 179.636 19 197.6
225 □ 25 x 50 x 0.9 6 6,18 18.182 112.364 20 123.6
226 □ 25 x 50 x 1.1 6 7,5 18.182 136.364 20 150
227 □ 25 x 50 x 1.2 6 8,15 18.182 148.182 20 163
228 □ 25 x 50 x 2.0 6 13,23 17.273 228.518 19 251.37
234 □ 30 x 60 x 0.9 6 7,45 18.182 135.455 20 149
235 □ 30 x 60 x 1.0 6 8,25 18.182 150 20 165
236 □ 30 x 60 x 1.1 6 9,05 18.182 164.545 20 181
237 □ 20 x 30 x 1.2 6 5,33 18.182 96.909 20 106.6
238 □ 30 x 60 x 2.8 6 21,97 17.273 379.482 19 417.43
239 □ 30 x 60 x 3.0 6 23,4 17.273 404.182 19 444.6
247 □ 40 x 80 x 1.1 6 12,16 18.182 221.091 20 243.2
248 □ 40 x 80 x 1.2 6 13,24 18.182 240.727 20 264.8
249 □ 40 x 80 x 2.8 6 29,88 17.273 516.109 19 567.72
250 □ 40 x 80 x 3.0 6 31,88 17.273 550.655 19 605.72
251 □ 40 x 80 x 3.5 6 36,79 17.273 635.464 19 699.01
252 □ 40 x 100 x 1.4 6 18,02 18.182 327.636 20 360.4
253 □ 40 x 100 x 1.8 6 23,1 17.273 399 19 438.9
254 □ 40 x 100 x 2.8 6 35,15 17.273 607.136 19 667.85
255 □ 40 x 100 x 3.5 6 43,39 17.273 749.464 19 824.41
256 □ 40 x 100 x 4.0 6 49,13 17.273 848.609 19 933.47
257 □ 45 x 90 x 1.2 6 14,93 18.182 271.455 20 298.6
258 □ 45 x 90 x 1.4 6 17,36 18.182 315.636 20 347.2
259 □ 45 x 90 x 1.5 6 18,57 18.182 337.636 20 371.4
260 □ 45 x 90 x 1.8 6 22,16 17.273 382.764 19 421.04
261 □ 45 x 90 x 2.0 6 24,53 17.273 423.7 19 466.07
262 □ 45 x 90 x 2.5 6 30,38 17.273 524.745 19 577.22
263 □ 45 x 90 x 3.0 6 36,12 17.273 623.891 19 686.28
264 □ 45 x 90 x 3.5 6 41,47 17.273 716.3 19 787.93
273 □ 60 x 120 x 1.8 6 29,79 17.273 514.555 19 566.01
274 □ 60 x 120 x 2.8 6 45,7 17.273 789.364 19 868.3
275 □ 60 x 120 x 3.5 6 56,58 17.273 977.291 19 1.075.020
276 □ 60 x 120 x 3.8 6 61,17 17.273 1.056.573 19 1.162.230
277 □ 60 x 120 x 4.0 6 64,21 17.273 1.109.082 19 1.219.990
278 □ 90 x 90 x 1.8 6 1 17.273 17.273 19 19
279 □ 90 x 90 x 2.8 6 45,7 17.273 789.364 19 868.3
280 □ 90 x 90 x 3.5 6 56,58 17.273 977.291 19 1.075.020
281 □ 90 x 90 x 3.8 6 61,17 17.273 1.056.573 19 1.162.230
282 □ 90 x 90 x 4.0 6 64,21 17.273 1.109.082 19 1.219.990
283 □ 100 x 100 x 2.0 6 36,78 17.273 635.291 19 698.82
284 □ 100 x 100 x 2.5 6 45,69 17.273 789.191 19 868.11
285 □ 100 x 100 x 2.8 6 50,98 17.273 880.564 19 968.62
286 □ 100 x 100 x 3.8 6 66,38 17.2
Từ khóa liên quan "Thép hộp chữ nhật mạ kẽm ,thép hộp nhũ..." : Thép hộp chữ nhật   thep hop kem   thep hop vuong      
Sản phẩm cùng nhóm "Thép hộp vuông ,hộp chữ nhật"

Liên hệ Thép hộp chữ nhật mạ kẽm ,thép hộp nhũ...

CTY TNHH ĐT TM XNK THIÊN HOÀNG PHÁT

Địa chỉ : VPGD: Số 36 Đường số 3 - KP Nhị Đồng 2- P. Dĩ An - TX Dĩ An -Tỉnh Bình Dương

Phone : 0274 3689 666

Fax : 02743 795728

Email : thienhoangphatsteel@yahoo.com.vn

Mọi thông tin liên hệ sẽ được chúng tôi hồi đáp trong thời gian sớm nhất.
Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng điền đầy đủ thông tin.

Tên

Địa chỉ

Phone

Email

Tiêu đề

Nội dung

Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Tài liệu liên quan "Thép hộp chữ nhật mạ kẽm ,thép hộp nhũ..."