BẢNG GIÁ THÉP TẤM - THÉP CUỘN - HÌNH I-H-U-V thép ống,thép hình U,V,H,I,C,Z,Xà gồ,thép tấm,thép không rỉ, thép chế tạo,thép hộp vuông ,thép hộp chữ nhật,ống đen ,mạ kẽm,Cuộn cán nóng ,cán nguội,cuộn mạ kẽm ,cuộn mạ nhũ,thep ong,thep ong duc,thep ong han,thép ống hàn,thep vuong dac,thép vuông đặc,thép

Tin tức

BẢNG GIÁ THÉP TẤM - THÉP CUỘN - HÌNH I-H-U-V
09/10/2013 10:02

 
      CÔNG TY TNHH ĐT TM XNK THIÊN HOÀNG PHÁT
 BẢNG GIÁ CHI TIẾT THÉP TẤM - THÉP CUỘN - THÉP HÌNH I- H- U-V  ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/10/2013 CHO ĐẾN KHI BẢNG GIÁ MỚI.
 
LOGOTHP
CÔNG TY TNHH ĐT TM XNK THIÊN HOÀNG PHÁT
307 KP3B Hà Huy Giáp ,Phường Thạnh Lộc,Quận 12,Tp HCM
BẢNG GIÁ
Tel: 08 62593361  - Fax: 08 62565821 - Website:thienhoangphatsteel.com - Mail : thepthienhoangphat@gmail.com
Bảng báo giá có giá trị Từ ngày 09/10/2013 đến khi có bảng giá mới.
I  - JIS G3101 / SS400 / Q235 B I700*300*13*24*12m - Jinxi 185 Kg 14,273 15,700
Tên hàng Kg/m Ñvt chưa VAT Có VAT I700*300*13*24*12m - HQ    185 Kg 15,364 16,900
I100*50*6m - AK 43/6m Kg 14,364 15,800 I792*300*14*22*12m   HQ 191 Kg 15,636 17,200
I120*60*6m - AK 54/6m Kg 14,636 16,100 I800*300*14*26*12m - Jinxi 210 Kg 14,909 16,400
I150*75*5*7*12m TQ      14 Kg 12,727 14,000 H ( JIS G3101 / G3192-SS400 )
I198*99*4.5*7*12m - Jinxi 18.2 Kg 13,091 14,400 H100*100*6*8*12m -Tang 17.2 Kg 12,818 14,100
I198*99*4.5*7*12m -Tang  18.2 Kg 12,636 13,900 H100*100*6*8*12m HQ 17.2 Kg 14,455 15,900
I200*100*5.5*8*12m-Jinxi 21,3 Kg 13,091 14,400 H125*125*6,5*9*12m  Tang 23.8 Kg 12,909 14,200
I200*100*5.5*8*12m  - Tang  21,3 Kg 12,636 13,900 H125*125*6.5*9*12m  NB/C 23.8 Kg 12,091 13,300
I248*124*5*8*12m -Jixin 25,7 Kg 13,273 14,600 H148*100*6*9*12m Tang 21.1 Kg / /
                   
I248*124*5*8*12m -Tang 25,7 Kg 12,636 13,900 H150*150*7*10*12m -Jinxi 31,5 Kg 13,273 14,600
I248*124*5*8*12m -TL 25.7 Kg 14,455 15,900 H150*150*7*10*12m  Tang 31,5 Kg 12,818 14,100
I250*125*6*9*12m - Jinxi 29,6 Kg 13,091 14,400 H175*175*7*11*12m Jinxi 40.4 Kg 13,273 14,600
I250*125*6*9*12m TQ - Tang 29,6 Kg 12,636 13,900 H194*150*6*9*12m -Jinxi 30,6 Kg 13,273 14,600
I298*149*5.5*8*12m Jin/Riz 32 Kg 13,273 14,600 H200*200*8*12*12m -Jinxi 49.9 Kg 13,818 15,200
I298*149*5.5*8*12m  HQ   32 Kg 14,455 15,900 H244*175*7*11*12m -Tang 44,1 Kg 12,909 14,200
I300*150*6.5*9*12m -Jinxi 36.7 Kg 13,364 14,700 H250*250*9*14*12m  -Jinxi 72,4 Kg 13,545 14,900
I300*150*6.5*9*12m -TL 36.7 Kg 14,455 15,900 H250*250*9*14*12m  - HQ 72,4 Kg 14,455 15,900
I346*174*6*9*12m     TQ 41,4 Kg 13,000 14,300 H294*200*8*12*12m - Jinxi 56.8 Kg 13,545 14,900
I346*174*6*9*12m -Jinxi 41.4 Kg 13,182 14,500 H294*200*8*12*12m - HQ 56,8 Kg 14,455 15,900
I346*174*6*9*12m - HQ 41,4 Kg 14,455 15,900 H294*200*8*12*12m - TL     56,8 Kg 14,909 16,400
I346*174*6*9*12m - TL 41,4 Kg 14,636 16,100 H300*300*10*15*12m -Jinxi 94 Kg 13,909 15,300
I350*175*7*11*12m -Tang 49,6 Kg 12,909 14,200 H300*300*10*15*12m - HQ 94 Kg 14,909 16,400
I350*175*7*11*12m-Jin/Riz 49,6 Kg 13,364 14,700 H300*300*10*15*12m - TL 94 Kg 15,091 16,600
I350*175*7*11*12m  -HQ 49,6 Kg 14,455 15,900 H340*250*9*14*12m  - HQ 79,7 Kg 15,091 16,600
I396*199*7*11*12m  Jinxi 56,6 Kg 13,636 15,000 H350*350*12*19*12m  - HQ   137 Kg 14,909 16,400
I400*200*8*13*12m Jinxi 66 Kg 13,818 15,200 H350*350*12*19*12m -Jinxi 137 Kg 13,818 15,200
I400*200*8*13*12m -HQ   66 Kg 14,909 16,400 H390*300*10*16*7m - HQ 107 Kg 14,909 16,400
I400*200*8*13*12m -TL     66 Kg 15,091 16,600 H390*300*10*16*12m -Jinxi 107 Kg 14,000 15,400
I446*199*8*12*12m - HQ 66,2 Kg 14,909 16,400 H400*400*13*21*12m  -Jinxi 172 Kg 14,364 15,800
I446*199*8*12*12m  -TL 66,2 Kg 15,091 16,600 H400*400*13*21*12m  -HQ/TL 172 Kg 15,091 16,600
I446*199*8*12*12m  TQ 66,2 Kg 13,636 15,000 THÉP GÓC  V – NHÀ BÈ
I450*200*9*14*12m - Jinxi 76 Kg 13,636 15,000 V30*30*3*6m                                 6.72/6m Kg 15,909 17,500
I482*300*11*15*12m -TL 114 Kg 15,091 16,600 V40*40*3*6m        9.96/6m Kg 15,909 17,500
I482*300*11*15*12m -Tang 114 Kg 13,545 14,900 V40*40*4*6m       12.66/6m Kg 15,909 17,500
I488*300*11*18*12m - Jinxi 128 Kg 13,727 15,100 V50*50*4*6m        16.32/6m Kg 15,909 17,500
I496*199*9*14*12m - HQ 79,5 Kg 15,091 16,600 V50*5*6m   Ñoû                   19.92/6m Kg 15,909 17,500
I496*199*9*14*12m -TL 79,5 Kg 15,364 16,900 V50*5*6m   Ñen 21.72/6m Kg 15,909 17,500
I496*199*9*14*12m -Jinxi 79,5 Kg 13,818 15,200 V60*60*5*6m         26.04/6m Kg 15,909 17,500
I500*200*10*16*12m -Jinxi 89,6 Kg 13,818 15,200 V63*63*5*6m         27.66/6m Kg 15,909 17,500
I500*200*10*16*12m - HQ 89,6 Kg 15,091 16,600 V63*63*6*6m                              32.82/6m Kg 15,909 17,500
I582*300*12*17*12m - HQ 137 Kg 15,091 16,600 V70*70*6*6m         36.96/6m Kg 15,909 17,500
I582*300*12*17*12m -Jinxi 137 Kg 13,909 15,300 V70*70*7*6m        42.48/6m Kg 15,909 17,500
I588*300*12*20*12m   TL 151 Kg 15,545 17,100 V75*75*6*6m                            39.24/6m Kg 15,909 17,500
I594*302*14*23*12m   HQ 175 Kg 15,364 16,900 V75*75*8*6m                             52.74/6m Kg 15,909 17,500
I596*199*10*15*12m  -HQ 94,6 Kg 15,364 16,900 THÉP GÓC  V - AN KHÁNH 
I600*200*11*17*12m  - HQ   106 kg 15,364 16,900 V100*100*8*6m 67/6m Kg 14,364 15,800
I600*200*11*17*12m.Tang/C 106 kg 13,000 14,300 V100*100*10*6m 85/6m Kg 14,364 15,800
I600*200*11*17*12m-Jinxi 106 kg 14,091 15,500          
 
THÉP GÓC  V - SS400/TQ  TẤM CƯỜNG ĐỘ CAO TQ  ( SS490B #  Q345 B  )
V150*150*12*12m 27.3 Kg 13,455 14,800 Teân haøng Kg/ tấm đvt Chưa VAT Có VAT
V150*150*15*12m 33.6 Kg 13,455 14,800 4mm*1500*6000 282,6 Kg 12,727 14,000
THÉP TẤM ( SS400B ) 5mm*1500*6000 353.25 Kg 12,727 14,000
       Teân haøng Kg/tấm đvt Chưa VAT  Có VAT  6mm*1500*6000  423,9 Kg 12,727 14,000
3mm*1500*6000    211.95 Kg 11,636     12,800 8mm*1500*6000 565,2 Kg 12,727 14,000
4mm*1500*6000     282,6 Kg 11,636     12,800 10mm*1500*6000  706.5 Kg 12,727 14,000
5mm*1500*6000     353.25 Kg 11,636     12,800 12mm*1500*6000 847,8 Kg 12,727 14,000
5mm*2000*6000 471 Kg 11,636     12,800 14mm*1500*6000 989.1 Kg 13,273 14,600
6mm*1500*6000        423,9 Kg 11,636     12,800 16mm*1500*6000 1130,4 Kg 13,273 14,600
8mm*1500*6000          565,2 Kg 11,636     12,800 16mm*2000*6000 1,507.2 Kg 13,273 14,600
10mm*1500*6000  706,5 Kg 11,636     12,800 18mm*2000*6000 1,695.6 Kg 13,273 14,600
12mm*1500*6000         847,8 Kg 11,636     12,800 22mm*2000*6000 2,072.4 Kg 13,273 14,600
18mm*2000*6000 /12000 3391.2 Kg 12,273     13,500 25mm*2000*6000 2,355.0 Kg 13,273 14,600
20mm*2000*6000 1,884 Kg 12,273     13,500 THÉP CHỐNG TRƯỢT  (TQ)
22mm*2000*6000 / 12000 4,144.8 Kg 12,273     13,500 3mm*1500*6000 238.95 Kg 12,591 13,850
25mm*2000*12000 4,710 Kg 12,273     13,500 4mm*1500*6000 309.60 Kg 12,591 13,850
30mm*2000*6000/ 120000 2,826 Kg 12,273     13,500 5mm*1500*6000 380.25 Kg 12,591 13,850
40mm*2000*6000 3,768 Kg 12,273     13,500 6mm*1500*6000 450.90 Kg 12,591 13,850
U (JIS G3101-G3192 - SS400/TQ/HQ ) THÉP TẤM SM490A/ (TQ)
U80*39*3.7 - TQ 33/6m Kg 12,727     14,000 14mm*2000* 12000 2,637.6 Kg 13,455     14,800
U80*41*3.56 - TQ 22.8/6m Kg 12,727     14,000 16mm*2000*12000 3,014.4 Kg 13,455     14,800
U80*36*6m  - AK 24/6m Kg 14,364     15,800 20mm*2000*12000 3,768.0 Kg 13,455     14,800
U100*42*6m  - AK 33/6m Kg 14,091     15,500 25mm*2000*12000 4,710.0 Kg 13,455     14,800
U100*46*6m  - AK 47/6m Kg 14,273     15,700          
U100*46*4.3*6m - TQ 45/6m Kg 0           -   THÉP TẤM  A36/ TQ
U100*39*3 - TQ 33/6m Kg 12,727     14,000 4mm*1500*6000    282.6 Kg 11,818 13,000
U120*48*4 - TQ 42/6m Kg 12,727     14,000 5mm*1500*6000 353,25 Kg 11,818 13,000
U120*50*6m  - AK 43/6m Kg 14,091     15,500 6mm*1500*6000 423,9 Kg 11,818 13,000
U120*56*6m  - AK 57/6m Kg 14,273     15,700 8mm*1500*6000          565,2 Kg 11,818 13,000
U140*58*6m  - AK 55/6m Kg 14,455     15,900 10mm*1500m*6000 706,5 Kg 11,818 13,000
U140*52*4.8 - TQ 54/6m Kg 13,091     14,400 12mm*1500m*6000 847,8 Kg 11,818 13,000
U160*60*5*6m  - AK 76/6m Kg 14,545     16,000 Thép tấm SS400/ TQ
U160*56*5.2*12m- TQ 13 Kg 12,727     14,000 3mm*1500*C Cuoän Kg 12,545 13,800
U150*75*5.5*6m TQ 14,6 Kg 12,909     14,200 4mm*1500*C Cuoän Kg 12,545 13,800
U150*75*6,5*12m  TQ  18,6 Kg 12,909     14,200 Thép cuộn A572 Gr-50/ TQ
U150*75*6,5*12m  HQ  18,6 Kg 17,091     18,800 5mm*1500*6000 353,25 Kg 13,182 14,500
U180*64*5.3*12m TQ 15 Kg 13,182     14,500 6mm*1500*6000 423,9 Kg 13,182 14,500
U200*73*8.5 - TQ 23.5 Kg 13,091     14,400 8mm*1500*6000 565,2 Kg 13,182 14,500
U200*75*8.5*12m-TQ 23.5 Kg 13,091     14,400 10mm*1500*6000  706,4 Kg 13,182 14,500
U200*80*7.5*12m - HQ 24.6 Kg 17,091     18,800 12mm*1500*6000 706,5 Kg 13,182 14,500
U250*76*6.5 - TQ 22.8 Kg 13,091     14,400 WIRE ROD ( SAE 1008B ) 
U250*90*9*13**12m HQ 34.6 Kg 17,273     19,000 Φ5.5  - Benxi Cuoän  Kg 12,455 13700
U300*82*7*12m    TQ 30.1 Kg 13,455     14,800 Φ6.5  - BaoTu Cuoän  Kg 11,727 12900
U300*90*9*12m    HQ 38.1 Kg 17,273     19,000 Φ8  - Tianzhu Cuoän  Kg 11,909 13100
U380*100*10.5*16*12m 54.5 Kg 17,273     19,000 Φ10  - Tianzhu Cuoän  Kg 12,091 13300
CỪ LÁ SEN (A5528  SY295 ) – HQ / Nhật Φ12 - Tianzhu Cuoän  Kg 12,273 13500
400*100*10,5*12m  -N 48 Kg 16,636 18,300          
400*125*13*12m-HQ    60 Kg 16,636 18,300 Mọi chi tiết xin liên hệ Liên hệ: Mr  Duy Kiên 0933 217 333 -  0988 567 621
400*125*13*12m-N     60 Kg 16,818 18,500
400*170*15.5*12m N 76,1 Kg 17,273 19,000
400*170*15.5*12m.HQ 76,1 Kg 16,818 18,500
Đến với Công ty chúng tôi, Quý khách sẽ cảm nhận được sự:
* UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHU ĐÁO - * ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP - PHỤC VỤ TẬN TÂM
* HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ HỢP LÝ - CẠNH TRANH  - *NGUỒN HÀNG DỰ TRỮ LỚN - PHONG PHÚ - ĐA DẠNG